Повишаване на производствения капацитет в „Йорг 2915“ ООД
Публична покана
Оферта
Примерна методика за оценка
Декларация
Изисквания за оферти
Проект на договор
Технически характеристики машини
3A Zornitsa Str., Rousse 7018, Bulgaria Tel: +359 82 86 09 19 Fax: +359 82 86 08 58