Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Повишаване на производствения капацитет в „Йорг 2915“ ООД

Публична покана

Оферта

Примерна методика за оценка

Декларация

Изисквания за оферти

Проект на договор

Технически характеристики машини
3A Zornitsa Str., Rousse 7018, Bulgaria Tel: +359 82 86 09 19 Fax: +359 82 86 08 58